Informacja z przetargu

Dodanie przetargu
19 kwietnia, 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
29 maja, 2018

Dodano informację z otwarcia postępowania przetargowego pn: „dostawa 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, niskoemisyjnych klasy mini dla miasta Białogard”.