WYNAJĘCIE PRZESTRZENI REKLAMOWEJ

ZKM oferuje także współpracę w zakresie eksploatacji treści reklamy naklejanej na zewnątrz i wewnątrz autobusów.