Informacje o projekcie

„PUBLICZNY TRANSPORT NISKOEMISYJNY NA TERENIE KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKO – BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO -ZAKUP TABORU NA TERENIE MIASTA BIAŁOGARD”

w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020


Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna

Dofinansowanie projektu z UE: 4.215.862,51 zł


Całkowita wartość projektu: 6.283.219,81 zł


Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniach 1-2 listopada zostaną uruchomione dodatkowe połączenia specjalne pomiędzy Cmentarzami.

Staraliśmy się zadbać o ich odpowiednią częstotliwość w celu zapewnienia Pasażerom dogodnego dojazdu do każdego Cmentarza.

W tych dniach zachęcamy do pozostawienia własnych środków transportu i skorzystania z darmowych przejazdów autobusami ZKMB.

Liczymy, ze dzięki skorzystaniu z darmowej komunikacji miejskiej w tych dniach wpłyniemy korzystnie na jakość powietrza w naszym Mieście oraz poprawimy przepustowość i bezpieczeństwo na drogach.

Jednocześnie posiadając doświadczenie z lat ubiegłych z góry prosimy o wyrozumiałość w przypadku ew. opóźnień wynikających ze zdarzeń losowych (korki, kolizje, etc)

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast