Informacje o projekcie

„PUBLICZNY TRANSPORT NISKOEMISYJNY NA TERENIE KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKO – BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO -ZAKUP TABORU NA TERENIE MIASTA BIAŁOGARD”

w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020


Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna

Dofinansowanie projektu z UE: 4.215.862,51 zł


Całkowita wartość projektu: 6.283.219,81 zł


Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Miasto Białogard i Zakład Komunikacji Miejskiej przygotował nowe rozwiązania dla mieszkańców!
Nowe rozkłady jazdy wejdą w życie 14 marca!

Szczegóły dotyczące nowych linii oraz nowych rozkładów dostępne są pod tym linkiem.

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast