Informacje o projekcie

„PUBLICZNY TRANSPORT NISKOEMISYJNY NA TERENIE KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKO – BIAŁOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO -ZAKUP TABORU NA TERENIE MIASTA BIAŁOGARD”

w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020


Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna

Dofinansowanie projektu z UE: 4.215.862,51 zł


Całkowita wartość projektu: 6.283.219,81 zł


Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego