Zakup nowego taboru

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Publiczny transport niskoemisyjny na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – zakup taboru na terenie miasta Białogard”Celem projektu jest ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską.


Dofinansowanie projektu z UE: 4.215.862,51 zł


Całkowita wartość projektu: 6.283.219,81 zł