Zakup nowego taboru

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Publiczny transport niskoemisyjny na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – zakup taboru na terenie miasta Białogard”Celem projektu jest ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską.


Dofinansowanie projektu z UE: 4.215.862,51 zł


Całkowita wartość projektu: 6.283.219,81 zł


W dniach 1-2 listopada zostaną uruchomione dodatkowe połączenia specjalne pomiędzy Cmentarzami.

Staraliśmy się zadbać o ich odpowiednią częstotliwość w celu zapewnienia Pasażerom dogodnego dojazdu do każdego Cmentarza.

W tych dniach zachęcamy do pozostawienia własnych środków transportu i skorzystania z darmowych przejazdów autobusami ZKMB.

Liczymy, ze dzięki skorzystaniu z darmowej komunikacji miejskiej w tych dniach wpłyniemy korzystnie na jakość powietrza w naszym Mieście oraz poprawimy przepustowość i bezpieczeństwo na drogach.

Jednocześnie posiadając doświadczenie z lat ubiegłych z góry prosimy o wyrozumiałość w przypadku ew. opóźnień wynikających ze zdarzeń losowych (korki, kolizje, etc)

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast