Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie
20 listopada, 2019
Zapytanie ofertowe
5 grudnia, 2019

Zaproszenie do złożenia oferty na „Ochronę obiektów w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białogardzie o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartości 750000 euro”.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna RODO

Termin składania ofert: 12.12.2019 do godziny 10:00

2020-01-10 – Informacja o udzieleniu zamówienia