Informacja

Ogłoszenie
Czerwiec 25, 2019
Ogłoszenie
Lipiec 22, 2019

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białogardzie realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych pod nazwą: „Publiczny transport niskoemisyjny na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard”. Celem projektu jest ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską, zmniejszenie wielkości emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, zwiększenie obszaru oddziaływania komunikacji miejskiej, dostosowanie taboru miejskiego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.  

            Projekt „Publiczny Transport niskoemisyjny na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego – zakup taboru miejskiego na terenie miasta Białogard” dofinansowywany został przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Metropolitarnego”. Projekt wpisuje się także w Programy PFRON-u – wyrównywania różnic miedzy regionami oraz usuwania barier dla osób niepełnosprawnych, w aspekcie troski o osoby niepełnosprawne. W nowych autobusach zastosowano niską podłogę, rampy dla wózka inwalidzkiego oraz miejsc specjalnie przeznaczonych dla inwalidów na wózkach.

            Zgodnie z umową podpisaną dnia 13.12.2017 r. z Urzędem Marszałkowskim projekt obejmował dofinansowanie zakupu 8 szt. nowych autobusów w roku 2018 i 2019. W dniu 5.06.2019 r. nastąpiła dostawa ostatniego autobusu zakupionego w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

            Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszu Europejskiego.

Ogłoszenie!

ZKM Sp. z o.o. w Białogardzie uprzejmie zawiadamia pasażerów:     

Dnia 26 października 2019r. zorganizowany będzie dodatkowy jednorazowy kurs autobusu z osiedla Chopina przez osiedle Zwycięstwa na Pękanino cmentarz.

PRZYSTANKI:

        Powrót na osiedl Chopina i Zwycięstwa o godzinie 13:30

        Kolejny kurs odbędzie się 23.11.2019r.

Informacje będą zamieszczone na przystankach, w autobusach oraz na stronie internetowej www.zkmb.pl i Facebooku.

ZARZĄD ZKM SP. Z O.O. W BIAŁOGARDZIE

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast